ECDL Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

EM1

ECDL Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

Czas trwania: 16 godzin

Przeznaczenie kursu:
Dla osób chcących zdać egzamin z Modułu 1 Certyfikatu ECDL.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Zdobycie wiedzy na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) na poziomie podstawowym oraz poznanie poszczególne części wchodzących w skład komputera.

Metoda szkolenia: wykład, warsztaty

Tematy zajęć:
 1. Sprzęt
  • podstawowe pojęcia
  • wydajność komputera
  • pamięć i jej wielkość
  • urządzenia wejścia i wyjścia.
 2. Oprogramowanie
  • podstawowe pojęcia.
 3. Sieci komputerowe
  • typy sieci komputerowych
  • transfer danych.
 4. Techniki Informatyczne i Komunikacyjne
  • usługi w sieciach
  • komunikacja
  • społeczności wirtualne
  • zagadnienia ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.
 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • tożsamość i autoryzacja
  • bezpieczeństwo danych
  • wirusy komputerowe.
 6. Zagadnienia prawne
  • prawa autorskie
  • ochrona danych.